ประวัติบริษัท


บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

จำกัด เป็นผู้ผลิตด้านงานกลึง และขึ้นรูปเหล็กแผ่น บริษัทได้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ถังน้ำมันเชื้อเพลิง “SLP”, เครื่องดับเพลิง “แซทเทริล”, และงานเหล็กสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า

รางวัล


 • ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
 • ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
 • ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
 • ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
 • ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2000
 • ปี 2556 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008
 • ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015
ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
2532
ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
2532
ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
2534
ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
2545
ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2537
ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2000
2547
ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015
2558

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองมาตราฐาน
ใบรับรองมาตราฐาน

สินค้าของเรา

 • ถังดับเพลิง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน มอก. 332-2537 จากสำนังานมาตราฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2008
 • ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง “SLP” สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  ถังน้ำมันสำรองสำหรับติดตั้งกับรถกระบะ และรถบรรทุก
  ขนาดบรรจุ 15 - 400 ลิตร และขนาดสั่งทำตามแบบ
 • งานเหล็กสั่งทำรับผลิตงานขึ้นรูปแผ่นแหล็กตามข้อกำหนดของลูกค้า
ถังดับเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
งานสั่งทำ
Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire