ประวัติบริษัท


บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

จำกัด เป็นผู้ผลิตด้านงานกลึง และขึ้นรูปเหล็กแผ่น บริษัทได้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ถังน้ำมันเชื้อเพลิง “SLP”, เครื่องดับเพลิง “แซทเทริล”, และงานเหล็กสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มสินค้าของบริษัทได้แก่

1. เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguisher and Fire Fighting Equipments)
2. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank)
2. งานเหล็กสั่งทำ (Steel Fabrication)

รางวัล


  • ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
  • ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
  • ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
  • ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
  • ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2000
  • ปี 2556 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008
  • ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015
ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
2532
ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
2532
ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
2534
ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
2545
ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2537
ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2000
2547
ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015
2558

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองมาตราฐาน
ใบรับรองมาตราฐาน
Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire