ประวัติบริษัท


บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

บริษัท สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและเชี่ยวชาญด้านงานกลึงและขึ้นรูปเหล็กแผ่น สินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ถังน้ำมัน ติดรถยนต์ “SLP” (เอสแอลพี) และเครื่องดับเพลิง “SATURN” (แซทเทริล) บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2536 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามแพร็คทิส” บนพื้นที่ 7 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทชื่อ “บริษัท สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด” เมื่อปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานกลึงและขึ้นรูปแผ่นเหล็ก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความชำนาญการของทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญของเรา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้ :

1. เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguisher and Fire Fighting Equipments)
2. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank)
3. งานเหล็กสั่งทำ (Steel Fabrication)

รางวัล


  • ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
  • ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
  • ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
  • ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
  • ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
  • ปี 2556 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
  • ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • ปี 2562 ใบรับรองมาตรฐานสินค้า BS-EN 3-7:2004+A1:2007 จากประเทศอังกฤษ รับรองโดย Lab ของ TUV SUD PSB ประเทศสิงคโปร์
ปี 2523 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แพร็คทิส
2532
ปี 2532 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เครื่องดับเพลิงแซทเทริล
2532
ปี 2537 ได้รับใบอนุญาต มอก.332-2537
2534
ปี 2541 จดทะเบียนเป็น บริษัท สยาม เบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
2545
ปี 2546 ใบประกาศงานมาตรฐานที่ทดสอบ การควบคุมคุณภาพจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2537
ปี 2547 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
2547
ปี 2558 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
2558
ปี 2562 ใบรับรองมาตรฐานสินค้า BS-EN 3-7:2004+A1:2007 จากประเทศอังกฤษ รับรองโดย Lab ของ TUV SUD PSB ประเทศสิงคโปร์
2562

ใบรับรองมาตรฐาน

ใบรับรองมาตราฐาน
ใบรับรองมาตราฐาน
เอกสารมาตรฐาน TUV SUD
Thailand Directory sales@sbsw.co.th 027500060 Messenger @saturnfire